Jørund Kjøsnes

  • DIREKTØR
  • Uddannelse: Cand.mag. // Master of Arts, Organizational Change
Direkte tel.:
+47 91 89 30 17

Email:
Klik her

Spesialist på prosjekter med fokus på organisatoriske gevinster av flytting til nye lokaler. Fasiliterer prosesser med ansatte og ledere om innhold, ambisjon og funksjonalitet i byggeprosjekter, og følger opp prosjektforløp til ferdig innflyttet i nytt bygg.

Foredragsholder, prosessleder prosjektleder, organisasjonsutvikler, rådgiver.

ARBEIDSERFARING

Direktør/ daglig leder – Signal Arkitekter AS (2014-)
Avdelingsleder megling / partner Totalreform AS (2013 – 2014)
Prosjektsjef Mellomrom Arkitekturpsykologi (daglig leder 6 mnd. // 2010 – 2012)
Senior Konsulent, NEAS ASA (2009 – 2010)
Enhetsleder, NEAS Totalreform (2008 – 2009)
Senior prosjektleder, NEAS Totalreform (2005 – 2008)
Prosjektleder, Totalreform AS (2001 – 2005)
Konsulent, Kvalito Consulting (1998)

PROSJEKTERFARING

KPMG // Innflytting Majorstua // 400 ansatte // Prosjektledelse flytting
Telenor Eiendom // Flytting til Fornebu // 7000 ansatte // Logistikkansvarlig gjenbrukt gods
Oslo Kemnerkontor // Flytting til Pilestredet // 380 ansatte // Prosjektstøtte til PL, flytting
Ringnes // Flytting Grünerløkka // 450 ansatte // Kultur- og informasjonsarbeid
Unitor // Flytting Sjølyst // 180 ansatte // Prosjektleder for flytteprosjekt, anskaffelser, brukerprosess, interiør, leietakerrepresentasjon.
Aker Kværner // Flytting til Aker Hus // 2300 ansatte // Etablering av prosjekt, forankring mot ledelse. Rådgiver for løsningskonsept “Work Process”
Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) // Skattedirektoratets flytteprosjekt, ifbm totalrehabilitering av Fredrik Selmers v 4 // 1000 ansatte // Ass prosjektleder ROM2020, delprosjektleder romprogram, delansv OU-prosess
Technip // Flytting til Lysaker Polaris // 500 ansatte // Prosjektledelse ifbm flytteprosess

UTDANNELSE

Master of Arts, Organizational Change, Hawaii Pacific University, USA (1999)
Diplom, Det høyere Økonomisk- Administrative Studium NTNU (1995 – 1999)
Cand.mag, Det høyere Økonomisk- Administrative Studium NTNU (1987 – 1990)