Josefine Biker

  • TRAINEE
  • Uddannelse: BA i Sociologi
Direkte tel.:
+45 38 17 65 86

Email:
Klik her

Josefine studerer sidste kursus på sin BA i sociologi ved Københavns Universitet og har en særlig interesse i bysociologi og relationen mellem fysiske omgivelser, objekter, social adfærd og roller.

I forbindelse med sit studie har Josefine blandt andet udført en større kvalitativ undersøgelse af digitale behandlingsformer til kronisk syge patienter i det danske sygehusvæsen med fokus på, hvordan inddragelsen af nye teknologier, ændringer i fysiske rammer for behandlingen og patienternes rolle og adfærd relaterer sig til og gensidigt påvirker hinanden.

Herudover har Josefine generelt stor viden og praktisk erfaring med metoder inden for det såvel kvalitative som kvantitative felt.

Hos SIGNAL er Josefine en del af analyseteamet, hvor hun arbejder med behovsafdækning og arealanalyser gennem bearbejdning af indsamlet data til letforståelige, visuelle præsentationer.