07.06.2019 2 NYE CHEFKONSULENTER I SIGNAL NO

Som et led i SIGNAL Norges ambitiøse vækst –og skaleringsrejse, er Trine Møgster Olsen og Vibeke Lund Aadland tiltrådt som chefkonsulenter på SIGNAL’s kontor i Oslo. Trine og Vibeke tildeles det overordnede ansvar for at lede kundeprojekter inden for den offentlige og private sektor, med et særligt fokus på strategiudvikling, change management og processtyring.

 «Ansættelsen af Trine og Vibeke er et centralt led i vores overordnede strategi om at styrke vores ydelser inden for ledelsesfunktioner, da vi oplever en stor efterspørgsel på coaching, organisatorisk udvikling og dybdegående brugerinvolveringsprocesser, blandt vores kunder. Vi anser dette som en mulighed for at sikre stadig større vækst i SIGNAL NO; ikke blot ved at kvalificere vores ydelser, men også ved at manifestere os yderligere igennem vores stærke markedsposition inden for strategi og design» Siger Jørund Kjøsnes, Daglig leder i SIGNAL NO

Vibeke Lund Aadland er uddannet arkitekt med 27 års erfaring som forretningsrådgiver og projektleder, og har varetaget adskillige lederstillinger i Norge og i udlandet. Hendes kernekompetencer ligger inden for strategi, forretningsudvikling, ledelse og arbejdspladsdesign og hun besidder et stærkt international udsyn. Foruden at lede forskellige kundeprojekter på toplederniveau i SIGNAL NO, tildeles Vibeke også interne ansvarsområder inden for rekruttering, on-boarding og forretningsudvikling.

Trine Møgster Olsen er uddannet antropolog med 18 års erfaring med at arbejde i spændingsfeltet mellem strategi, organisation og det fysiske miljø. Hendes primære kernekompetencer ligger inden for arbejdspladsdesign, læringsmiljøer, brugerinvolvering og implementering. Foruden at lede forskellige kundeprojekter på toplederniveau i SIGNAL NO, tildeles Trine også interne ansvarsområder inden for ressource allokering, projektopfølgning, kvalitetssikring og salg.