17.03.2017 Åpning av lokaler, barnevernskontoret i Alna

Vi vil gratulere barnevernskontoret med nye, flotte lokaler i Jerikoveien i Oslo. Kontoret er utformet med henblikk på å gi brukere bedre kvalitet i møte med kontorets tjenester, mer og bedre samarbeid på tvers i organisasjonen, økt trivsel for medarbeiderne, i mer arealeffektive løsninger. Kontoret vil også fungere som viktig utprøvingsarena for aktivitetsbaserte løsninger, med tanke på det nye bydelshuset på Furuset.

Vi vil takke for samarbeidet, og ønske bydelen lykke til i nye lokaler.

Norge-nyhed2

By Signal admin.