08.01.2013 Aftenposten: Skolerommet må brukes

Den norske avis Aftenposten sætter SIGNAL’s budskaber på agendaen i den norske debat:

“Norge og Oslo er som kjent full av gamle skolebygninger. Disse har ikke blitt vedlikeholdt, og flere er nå under en høyst tiltrengt rehabilitering. Små grendeskoler legges ned i høyt antall, til fordel for stordriftens fordeler. Vi ser den samme utviklingen i byene, der sammenslåinger nå utgjør en regelbundet aktivitet. Gitte Andersen i det danske arkitektkontoret Signal hevder at vi i mye høyere grad må utnytte rommene strategisk. Ja, det nytenkende arkitektfirmaet hevder at man i offentlige rom, som skolebygninger, bør gå fra funksjonsoppdelt bruk til delt anvendelse

Særlig unge menneskers deling av låter via eksempelvis Spotify, har gitt begrepet deling et nytt innhold. Å kjøpe tilgangen til noe er like mye verdt som å kjøpe gjenstanden i seg selv – i form av for eksempel vinylplater, kassetter og CD-er. Hvorfor ikke overføre tankegangen til arealproblematikk?

Signals grunntenkning er at skolen kan skape bedre og mer differensierte læringsmiljøer ved å oppgi et fremherskende privat eierskap til de eksisterende kvadratmeter – der hver klasse «eier» sitt klasserom”.

læs hele artiklen her

By Signal admin.