16.05.2017 Anmeldelse af “Kloge Kvadratmeter”

DET GEMTE GULD

Af Tom Ekeroth, redaktør på magasinet Danske Kommuner

6 stjerner ★ ★ ★ ★ ★ ★

Folkeskoler, børneinstitutioner og ungdomsuddannelsernes bygninger rummer en masse skjulte ressourcer. Det gemte guld, som forfatterne til bogen “KLOGE KVADRATMETER – Skjulte ressourcer til bedre læringsmiljøer”, kalder det.

Arkitekten Gitte Andersen og tidligere undervisningsminister Christine Antorini har sammen skrevet en spændende og fantastisk bog om, hvordan vi kan få meget mere ud af vore undervisningsinstitutioner ved at bruge dem anderledes, bedre og mere.

Bogen er ikke et besparelseskatalog, men den er skrevet ind i en verden, hvor de færreste tror på, at pengene bliver flere, og på en ressourcetænkning, hvor forfatterne får forbundet undervisningsverdenen med en række moderne bevægelser og udvikling: Deleøkonomi, bæredygtighed, nye byrum, fortætning af boligmassen, byhaver, genanvendelse og bedre anvendelse.

Tilbage til skolerne. De er fulde af lokaler, som kun har en funktion, og som kan bruges til meget lidt. Det gælder for eksempel de dyreste rum, faglokalerne, som kun er i brug i nogle få timer om dagen. Lokalerne kan bruges bedre, skolen kan bruges bedre, måske har man for meget bygningsmasse, som kan sælges eller bruges på noget helt andet. Bygge nyt er der ingen grund til.

“Kloge kvadratmeter” er en rigtig god og omhyggelig håndbog med mange brugbare illustrationer, “kom godt i gang”- anvisninger, digital del og ternet papir til at tegne på. Men hvis man vil forandre, så begynder det med data – “data – den hurtigste vej til kortlægning af ressourcefuldhed”, skriver de to forfattere.

Mange af bogens ideer hænger godt sammen med skolereformen: Hvordan bruger man rummene til at skabe inklusion, hvordan bruger man skolen og dens omgivelser til at give børnene muligheder for bevægelse – her er et sjovt forslag til den klassiske etageskole: Brug den øverste etage til en tagskolegård.

Jeg kan rigtig godt lide forfatternes tilgang: Lad ikke økonomien være en barriere for forandringer, der er andre veje at gå. Spændende veje, hvor det er rummet, der skaber forandringen. Et vigtigt bindeled mellem forfatterne er det, der hedder Reggio Emilia-pædagogikken, opkaldt efter den italienske provinsby, som er et af pædagogikkens hotspots. I denne form for pædagogik kalder man rummet “den tredje pædagog”. De to andre er selve pædagogen og pædagogikken.

Gitte Andersen og Christine Antorini: “KLOGE KVADRATMETER – Skjulte ressourcer til bedre læringsmiljøer”.

200 sider illustreret. 199 kroner.

 

By Signal admin.