25.09.2012 Quality of Space – New Nordic School

Denmark is currently embarking on the ‘New Nordic School’ project, designed to nurture the values and characteristics that have ensured the success of the Danish education system as architectural leader, Gitte Andersen, explains here in an interview with the Pan European Networks Quality of space

Read more

03.08.2012 Fremtidens folkeskole er en ombygget skole

En statistik fra Danmarks Lærerforening har vist, at fire ud af ti kommuner har planlagt at reducere markant i folkeskolens timetal for at finde besparelser på budgetterne. Men måske er der andre veje at gå, så vi både kan fastholde vores børns undervis­ningstimer og samtidig skaffe ressource­fuldhed på trods af store besparelser i den offentlige […]

Read more

03.08.2012 Fremtidens folkeskole er en ombygget skole

En statistik fra Danmarks Lærerforening har vist, at fire ud af ti kommuner har planlagt at reducere markant i folkeskolens timetal for at finde besparelser på budgetterne. Men måske er der andre veje at gå, så vi både kan fastholde vores børns undervis­ningstimer og samtidig skaffe ressource­fuldhed på trods af store besparelser i den offentlige […]

Read more
By Gitte Andersen.

03.08.2012 THE SCHOOL OF THE FUTURE IS A REBUILT SCHOOL

A statistic from Danmarks Lærerforening shows that four out of ten municipalities have planned to reduce the number of lessons significantly due to cost savings. But there might be another solution, which will allow us to give the children the same number of lessons per week while also creating resourcefulness despite the enormous cost reductions […]

Read more
By Gitte Andersen.

31.07.2012 RUM DER BEFORDRER NÆRVÆR OG SAMVÆR

SÆT FOKUS PÅ SLUTBRUGEREN. SIGNALs kernekompetence er fokus på brugerne af rum og processer der skaber værdi for slutbrugeren af rum – at bruge rum som strategisk redskab til at opnå nye mål i organisationer, at arbejde med sammenhængen mellem ledelse, udformning af rum og relationer mellem mennesker. Hospicerapportens udgangspunkt SIGNAL arkitekter udarbejdede i 2006 […]

Read more
By Gitte Andersen.