03.08.2017 Boganmeldelse i bladet Ungdomsskolen

Bogen ‘Kloge Kvadratmeter’ af forfatterne Gitte Andersen, Global Head of Workspace Management & Design hos SIGNAL og Christine Antorini, fmd. for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg er blevet anmeldt i seneste udgave af bladet UNGDOMSSKOLEN. Bladet udgives af Ungdomsskoleforeningen og formidler viden, information og debat om den kommunale ungdomsskole, ungdomskultur og det ungdomspolitiske område.

Anmeldelsen kan læses nedenfor.

Kloge ord fra kloge kvinder om kloge kvadratmeter

Forfriskende bog om overset emne, hvor enkelte ting dog kunne være uddybet

Ungdomsskolen #6 August 2017 | 7
Af Ejnar Bo Pedersen

Tidligere Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og arkitekten Gitte Andersen, Global Head of
Workspace Management and Design hos SIGNAL, har begået en tankevækkende og inspirerende bog om sammenhængen mellem rum, læring, fællesskaber og inspiration. Det er rigtig godt, at der bliver sat fokus på den uudnyttede ressource – både fysisk og symbolsk – der ofteligger i rummets anatomi. Bogen er letlæst, spækket med inspirerende fotografierog illustrationer og i det hele taget godt gennemarbejdet.

Bedre udnyttelse
Det er befriende og konstruktivt, at to personer – med hver sit udkigspunkt inden for henholdsvis undervisning/læring og arkitektur/bygningskonstruktion – tager sig tid til at gøre sig overvejelser om, hvordan vore fysiske omgivelser i allerbredeste forstand påvirker mennesker.

Gennem en række kapitler, der sagtens kan læses hver for sig, udrulles gennemtænkte overvejelser om dels, hvordan vi kan udnytte ressourcerne bedre, og dels hvordan man kan udnytte rummets anatomi til at sætte fokus på, hvordan vi lærer bedst. Det er ganske sjovt og inspirerende at læse og kigge på. Bogen kan benyttes af lærere, ledere og andre, der interesserer sig for, hvad det fysiske miljø gør ved mennesker.

Tre ønsker
Skal bladets anmelder gøre sig et par små hjertesuk over, hvad han kunne ønske sig yderligere, så handler det
om tre ting:

For det første overvejelser om, hvordan skift af fysiske lokaliteter i sig selv gør noget godt for børns læring. Altså det, som CeFU i evaluering af Ungdomsskoleforeningens eget SoLprojekt pegede på.

For det næste afsnittet om udelæring og uderum, der godt kunne have klaret en større vægtning – ikke mindst i en tid, hvor der er fokus på, at det halter med at få mere bevægelse ind i
folkeskolen. Og endelig for det tredje nogle overvejelser om, hvad fysiske omgivelser gør ved menneskets dannelse, som jo er ”det nye sort i 2017”.

Det flytter dog ikke ved konklusionen om en forfriskende ny slags bog, som på en spændende måde sætter fokus på et overset emne. Den kan absolut anbefales til alle ungdomsskolens interessenter.

Christine Antorini og Gitte Andersen:
Kloge kvadratmeter – skjulte ressourcer til bedre læringsmiljøer.
Forlaget Praxis, 198 sider

Du kan læse artiklen direkte fra bladet her: Ungdomsskolen_Aug2017.

 

By Gitte Andersen.