Strategisk rådgivning

Strategisk design af rum er et unikt redskab til at skabe forandringer og opnå organisatoriske og forretningsmæssige resultater

Vi rådgiver visionære topledere i private og offentlige virksomheder, der ønsker at bruge rum og design som strategisk redskab til at nå organisatoriske og forretningsmæssige mål.

Vi udvikler visioner og strategier om indretning og design af de fysiske rammer og sikrer efterfølgende en succesfuld implementering. Vi har siden SIGNALs stiftelse i 2000 opnået mange års erfaring i at udvikle innovative løsninger, der skaber dokumenterbare resultater i form af større trivsel og medarbejdertilfredshed, optimering af arbejdsprocesser og kortere reaktionstider, mere effektiv videndeling og ikke mindst cost savings gennem intelligent brug af kvadratmeter.

Vores erfaring taler sit tydelige sprog: De ledere og organisationer, der bruger designet og indretningen af de fysiske rammer strategisk i deres forretningsudvikling, opnår betydelige konkurrencefordele og kontante resultater i form af større trivsel, øget effektivitet og bedre kundeoplevelser.

Det er METROPOLs opfattelse, at SIGNAL har nogle af markedets bedste kompetencer inden for brugerdrevne processer samt strategisk omprogrammering af eksisterende bygninger.

Nicolai Kragh Petersen , Professionshøjskoledirektør