Agri Nord

SIGNAL stod for udviklingen af Agri Nords bygningsstrategi. Hermed udvikling af overordnet målsætning for bygningsstrategi i samarbejde med ledelsen. Kortlægning af erkendte og ikke erkendte behov af eksterne og interne interessenter – medarbejdere, kunder og medlemmer. Der blev foretaget spørgeskemaundersøgelse, fysiske observationer og fokusgruppeinterviews. Konklusioner og samlet anbefalinger blev præsenteret for bestyrelsen.

 

    Fakta

  • KUNDE: Agri Nord
  • ÅRSTAL: 2012 - 2013
  • YDELSER: Udvikling af bygningsstrategi // Spørgeskemaundersøgelse // Fokusgruppeinterviews