AIG

Signal udarbejder en analyse i form af 1-2 testfit på, hvorledes lejemålet kan indrettes.
Testfittet vil indeholde en stillingtagen til farvevalg og placering af farvede flader med udgangspunkt i AIG’s nye
Brandguidelines, samt oplæg til og placering for udsmykning og visuelt koncept.
Ovenstående vil resultere i en disponering og placering af alle arbejdspladser, gangzoner, teamområder og uformelle mødesteder, der udlægges under hensynstagen til de bygningsmæssige forhold.

    Fakta

  • KUNDE: AIG
  • ÅRSTAL: 2012 - 2013
  • YDELSER: Testfit // Rådgivning