Bird & Bird

SIGNAL var procesrådgiver for Bird & Bird i forbindelse med at flytte det globale advokatkontor fra enkeltmandskontorer til et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø i nye lokaler i Harbour House, Nordhavn. SIGNAL har designet og udviklet et koncept, der understøtter topledelsens visioner og KPI’er og med fokus på, at Bird & Birds globale islæt kommer til udtryk i designet. SIGNAL har løbende rådgivet Bird & Bird i den medfølgende forandringsproces.

SIGNAL har stået for og faciliteret involvering af medarbejdere ved at udføre medarbejderworkshops, involvere brugergrupper, afholde medarbejderinformationsmøder og interviews med fokus på, hvilken adfærd det nye hus skulle understøtte i samspil med topledelsens succeskriterier og vision. SIGNAL har været en del af alle projektets faser– fra behovsafdækning til inventar, den bygningsfysiske indretning og indflytning – herunder stået for styring og koordinering med entreprenører og inventarudbydere.

Om projektet

”SIGNAL har været rådgiver for Bird & Bird fra november 2015 til september 2017 i forbindelse med vores flytning til nye lokaler i Harbour House i Nordhavn. Her har SIGNAL har været ansvarlige for både koncept, design og indflytning. Det har været vigtigt for os, at det nye koncept og design understøtter vores visioner, da vi som nogen af de første i advokatbranchen går væk fra cellekontorer og videre til at arbejde i aktivitetsbaseret i åbne miljøer, som understøtter vores globale perspektiv, videndeling og samarbejde på tværs.

Det nye design og koncept har tilført os stor værdi. En vigtig ting er her at fremhæve SIGNALs evne til både at stå ved de vigtigste designbeslutninger, på trods af diverse revisioner og overordnede krav, og samtidig tage hånd om vores bekymringer i forbindelse med den nye måde at arbejde på i åbne rum og miljøer. Det har været særligt vigtigt for os at sikre muligheden for at trække sig til områder med ro og stilhed – både til det koncentrationskrævende arbejde og de fortrolige samtaler. Her har SIGNALs rådgivning og procesledelse betydet, at vi hos Bird & Bird ikke har behøvet at gå på kompromis med hverken design eller visioner.

Bird & Bird og SIGNAL har haft et tæt samarbejde gennem alle dele processen, og SIGNAL har til fulde faciliteret og udfyldt behovet for stram styring og koordinering mellem projektets forskellige aktører. Det har været til stor gavn for os – særligt undervejs i de udfordrende dele af processen”

– Peter Dann Jørgensen, Partner, Bird & Bird