Campus Ålesund

Bistand i afdækning og synliggørelse af potentialet, som ligger i at videreudvikle og arealoptimere eksisterende bygninger for Høgskolen og Campus Ålesund.
Eventuelle kvaliteter og mangler i forhold til at fremstå som et attraktivt undervisningbyggeri analyseres, og eventuelle mismatch mellem HiÅs visioner for egen virksomhed og eksisterende fysiske rammer synliggøres.
Endeligt beskrives og visualiseres tiltag, som kan bidrage til at bygningsmassen transformeres til et fremtidsrettet, attraktivt og konkurrencedygtigt anlæg på kort og lang sigt.

    Fakta

  • KUNDE: Aalesund University College
  • ÅRSTAL: 2013
  • YDELSER: Behovsafdækning // Rådgivning