Copenhagen Business School

SIGNAL har igennem tiden fungeret som rådgiver for CBS på områderne innovative læringsmiljøer, gentænkning/optimering af eksisterende rum samt brugerinvolvering af undervisere, studerende og administrative medarbejdere. Det drejer sig blandt andet om idéoplæg til anvendelsen af Mellembygningen på Porcelænsgrunden med fokus på innovative læringsmiljøer koblet med udadvendt administrative arbejdsmiljøer.

I den forbindelse, har afdelingerne ‘Kommunikation’, ‘IT’, ‘CBS Executive MBA’ og ‘Ledelse, Politik og Filosofi’ gennemgået nogle optimeringer af eksisterende arbejdsområder.
SIGNAL rådgav derudover om nydisponering af informations- og receptionsområdet, som skal være et nyt servicepoint for alle brugere af CBS. Der blev udarbejdet et koncept for et nyt bibliotek uden fysiske bøger og med plads til studiemiljøer.

I forlængelse af optimering af eksisterende arbejdsområder, blev der etableret et pilotprojekt for et innovativt, aktivitetsbaseret forsker- og studiemiljø med free seating / delepladser /uformelle mødeområder mm.

    Fakta

  • KUNDE: Copenhagen Business School
  • ÅRSTAL: 2008-2011
  • YDELSER: Workshops // Bygherrerådgivning // Indretningsrådgivning