CPH WEST ISHØJ

SIGNAL udarbejdede en ressourceanalyse og et derpå opbyggende idékatalog for CPH West Ishøj. Ressourceanalysen synliggjorde de vigtig­ste tendenser og mulige indsatsområder i forhold til adfærd og fysiske rammer og tog afsæt i dataindsamling, registrering og behovsafdækning på CPH West Ishøj.

I idékataloget udfoldedes de udvalgte fokusområder således at det blev tydeligt, hvilke initiativer der skulle til for at koble skolens visioner til bygningssituationen. Det var målet at skolen fremadrettet kunne bruge idékataloget som en guide til løbende forbedringer af skolens rammer.

    Fakta

  • KUNDE: CPH WEST
  • ÅRSTAL: 2013
  • YDELSER: Ressourceanalyse // Idékatalog