Det ungdomsvenlige hospital

Udarbejdelse og facilitering af workshop til Ungdomsmedicinsk Konference.

Konferencen er en tværfaglig konference tilrettelagt for læger, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og andre, der møder de syge unge i deres hverdag. Under overskriften ’Syg – men først og fremmest ung’ indeholdt konferencen oplæg og input til hvorledes man bliver de unges aktive medspillere i hospitalsvæsnet, hvordan vi får en mere meningsfuld kommunikation med de unge samt hvordan overgangen fra børne- til voksenafdelingen planlægges.

    Fakta

  • KUNDE: Ungdomsklinisk Konference
  • ÅRSTAL: 2010
  • YDELSER: Workshop