EGEDAL KOMMUNE – NYT RÅDHUS

SIGNAL har i samarbejde med Moe & Brødsgaard og Erik Møller Arkitekter lavet byggeprogrammet til et helt nyt Rådhus og Sundhedscenter i Egedal Kommune. SIGNAL har haft ansvaret for behovsafdækning af både de erkendte og ikke-erkendte behov. Dette er sket gennem en brugerinvolverende proces hvor ledelse såvel som medarbejdere har deltaget i workshops. Dette har dannet grundlaget for det byggeprgram som efterfølgende har dannet grundlag for den totalentreprisekonkurrence som er gennemført i foråret 2012.

 

    Fakta

  • KUNDE: Egedal Kommune
  • AREAL: 14.000 m2
  • ÅRSTAL: 2012
  • RÅDGIVNING: Strategi- & Procesdesign // Programmering // Behovsafdækning // Brugerworkshops //