Energiforbrug og indemiljø i kontorer

Gitte Andersen er projektdeltager i Statens Byggeforskningsinstitut / BY og BYGs forskningsprojekt vedrørende “Energiforbrug og indemiljø i kontorer med stor rumdybde”. Projektets hovedmål er at udarbejde retningslinjer for planlægning og projektering af optimale fysiske rammer for fremtidens kontormiljø (New Ways of Working) både i nybyggeri og ved renovering af eksisterende kontorbygninger. Projektet sigter på, at der etableres de bedst mulige indeklimamæssige forhold til fremme af brugernes velbefindende og produktivitet, samtidig med at energiforbruget til belysning, ventilation og køling minimeres. Projektet er især rettet mod dagens nye kontorkoncepter.