Espergærdeskolerne

Mulighedsanalyse af Espergærdeskolens afdelinger, der havde til formål at afdække uudnyttet arealkapacitet med henblik på en funktionsrokade, der kunne frigive arealressourcer til at integrere afdelingernes tilknyttede SFO’er og samtidig optimere afdelingernes fysiske rammer i nye læringsmiljøer. Derudover bud på muligheder for lærerforberedelse. SIGNAL afholdt Workshop for skoleledelsen for de fire afdelinger.

    Fakta

  • KUNDE: Helsingør Kommune
  • ÅRSTAL: 2013
  • YDELSER: Workshops // Mulighedsanalyse