Favrskov Kommunes Folkeskoler

Der udføres indledende inspirationsoplæg med efterfølgende dialog som udmunder i en lokalescreening sammen med repræsentanter for skolerne. Her gennemgås skolernes lokaler og deres nutidige brug, og det drøftes hvorledes der kan være mulighed for at placere og indrette attraktive og velfungerende arbejdspladser i de 13 skoler omkring Favrskov.
Slutteligt gives der anvisninger på, hvordan skolen kan arbejde videre med projektet – enten ved egne ressourcer eller med hjælp fra SIGNAL eller andre rådgivere.

    Fakta

  • KUNDE: Favrskov Kommune
  • ÅRSTAL: 2013 -
  • YDELSER: Rådgivning