FAXE KOMMUNE

Center for Ejendomme i Faxe Kommune har bedt SIGNAL Arkitekter om rådgivning i forbindelse med optimering af deres kommunale bygningsportefølje. Optimeringen sker via funktionssammenlægninger og bedre udnyttelse af de eksisterende kvm. Behovet for optimeringen er en konsekvens af faldende børnetal samt et stort økonomisk vedligeholdelsesmæssigt efterslæb i den nuværende bygningsmasse. SIGNAL Arkitekter har bidraget med en stærk brugerproces og i alt ti forskellige rapporter hvor forskellige mulighedsscenarier fremlægges. Omdrejningspunktet for de foreslåede sammenlægninger er kvalitet og det gode børneliv.

 

 

    Fakta

  • KUNDE: CENTER FOR EJENDOMME, FAXE KOMMUNE
  • ÅRSTAL: 2015
  • YDELSER: BRUGERINDDRAGELSE // MULIGHEDSANALYSE