Faxe sundhedscenter

Rådgivning ifm. fremtidsscenarier for sundhedscenter med udgangspunkt i visionen for Faxe’ sundhedscenter. Afholdelse af workshopforløb der skulle afklare, hvilke centrale fællesfaciliteter der skulle udlægges, og hvilke funktioner der skulle udlægges inden for de enkelte enheder, samt hvordan der kunne opnås værdibaserede partnerskaber omkring de ydelser, sundhedscentret skal tilbyde borgeren. Ud fra disse behovsanalyser og med en nytænkning af servicekonceptet har SIGNAL beskrevet fremtidige scenarier for sundhedscentret og stået for udpegning af mulige fremtidige interessenter/partnerskaber med fokus på et kreativt, nyskabende og tværfagligt sundhedscenter med synergi mellem offentlige og private partnerskaber.

    Fakta

  • KUNDE: Faxe Kommune
  • ÅRSTAL: 2011
  • YDELSER: Procesdesign // Analyse // Behovsafdækning // Udarbejdelse af strategi