IBA Kolding

IBA Kolding har besluttet at bygge nyt i Kolding, som kan samle alle IBAs nuværende uddannelser i Kolding og som kan danne ramme om fremtidige aktiviteter. Præprogrammeringen har til formål at kortlægge og analysere IBA Koldings behov og krav til de fremtidige bygningsmæssige rammer. ”HVOR MANGE KVADRATMETRE– og HVILKE KVADRATMETRE har IBA Kolding brug for, så målsætningerne og visionerne om fremtidens uddannelser kan realiseres?” 

Det blev undersøgt, hvilke potentialer der er for samtænkning af funktioner og hvilke funktioner der skal placeres i nærheden af hinanden for at skabe rum, der understøtter de fremtidige behov på bedste vis.

Idet bygningen placeres som direkte nabo til et planlagt nybyggeri for UC Syddanmark Kolding blev det også undersøgt, hvilke synergier og potentiale for drifts- & arealoptimering, der kan udnyttes med fælles lokaler til f.eks. kantine, auditorium og andre arealer egnet til fælles brug.

Præprogrammeringen skal kunne udgøre et beslutnings- og forhandlingsgrundlag for IBA Koldings ledelse i den videre proces.

 

    Fakta

  • KUNDE: IBA KOLDING
  • ÅRSTAL: 2013-2014
  • YDELSER: RÅDGIVNING // ANALYSE