Københavns Hovedbibliotek

Indretning af multirum bagerst i biblioteket. Multirummet skal kunne bruges til en række af de særarrangementer som biblioteket afholder; foredrag, dialoger, musikarrangementer ect. Derudover skal multirummet på hverdage bidrage som et opholds supplement til øvrige faciliteter på etagen. Indretning af studiearbejdspladser i nye karnapper der etableres på de øvrige etager ifm. ændringer af balkoner, og de eks. balkoner rundt om atriet. Der ønskes implementeret en række forskellige miljøer til studiearbejdspladser der befordrer forskellige brugersegmenter – gerne således at man befordrer forskellige funktioner i den samme indretning så den henvender sig til for-skellige brugersegmenter og så man på biblioteket kan flytte rundt på funktioner over tid – og samtidig anvende karnapperne flexibelt.

    Fakta

  • KUNDE: Københavns kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen
  • ÅRSTAL: 2011
  • YDELSER: Behovsafdækning // Workshops // Indretningsdesign // Specialindretning