MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

SIGNAL har i samarbejde med Grontmij | Carl Bro og tænketanken Mandag Morgen udarbejdet et modelprogram for fremtidens skoler. Programmet indeholder en række anbefalinger, guidelines og designprincipper for fremtidens skolers om-, til- og nybygninger. Modelprogrammet beskriver desuden, hvordan fremtidens skolebygninger kan bringes til at modsvare kravene til læringsfleksibilitet, god trivsel for børn og voksne og desuden facilitere de mange former for samarbejde, både internt på skolen og i forhold til lokalområdet.

Hent modelprogrammet her: modelprogram_for_folkeskoler

    Fakta

  • KUNDE: ESBT - Erhvervs- & Byggestyrrelsen
  • ÅRSTAL: 2010
  • YDELSER: Procesdesign // Research- & analyzer // Workshops // Design // Programmering // Grafisk design & layout