Niels Brock

SIGNAL udarbejdede foranalyser til campusstrategi for Niels Brock. Derudover en overordnet analyse for en række fremtidsscenarier for fremtidig planstrategi. Formålet var, at afdække fordele og ulemper ved henholdsvis en spredt lokalisering af uddannelserne eller en samlet campus-løsning. Desuden indgik overvejelser omkring mulige fremtidige placeringer for scenarier. Der blev afholdt lederworkshop, foretaget interviews, nøgletalsanalyse og observationer.

    Fakta

  • KUNDE: Niels Brock
  • ÅRSTAL: 2010
  • YDELSER: Analyse for fremtidsscenarier // Workshop // Nøgletalsanalyse