Norddjurs Rådhus

Optimering af de fysiske rammer i Norddjurs Kommune / Rådhuset i Grenaa.
Jobservice, borgerservice og udbetalingskontoret samles under ét tag og der skal etableres én ny samlet indgang til borgerne, der modtager dem på en måde, der brander og kommunikerer det nye Norddjurs Kommunes værdier og visioner for rådhuset – et godt eksempel for de øvrige rådhuse.
Der udføres visionsworkshop, hvor de overordnede succeskriterier, vision og rammer for projektet formuleres, besigtigelse af de arealer der er i spil samt en behovsafdækning, der viser de faktuelle behov. På baggrund af dette udarbejdes et samlet oplæg til fremtidig disponering af de fysiske rammer samt detailindretning af alle områder i front office.

    Fakta

  • KUNDE: Norddjurs Kommune
  • ÅRSTAL: 2012
  • YDELSER: Behovsafdækning // Indretningsrådgivning // Visionsworkshop