Ny skolegård på absalons skole

Omdannelse af eksisterende skolegård fra et asfalteret areal, der fortrinsvis bruges til parkering til aktivt læringsrum og et nyt vartegn for skolen.
SIGNAL bistod med en strategiproces, der kan opstille visioner og målsætninger for projektet, og beskrive det indholdsmæssige koncept så konkret, at det kan bruges som basis for at skaffe den nødvendige kapital til at realisere projektet.
Processen tager afsæt i et indledende opstartsmøde med skoleledelsen, hvor projektet afgrænses. En efterfølgende styregruppeworkshop fastlægger projektets visioner og strategier, hvorefter samme konkretiseres i en workshop med medarbejderne.
På baggrund af de gennemførte aktiviteter udarbejder SIGNAL et strategisk koncept der i notatform beskriver indhold og vision for projektet og identificerer mulige samarbejdspartnere samt finansierings- og støttemuligheder.

    Fakta

  • KUNDE: Roskilde Kommune
  • ÅRSTAL: 2013 -
  • YDELSER: Strategiproces // Workshops