Pricewaterhousecoopers

Nyindretning af eksisterende lokaler med udgangspunkt i New Office. Etablering af pilotprojekt hvor der i det aktuelle projekt blev eksperimenteret med flydende arbejdspladser, clean desk principper og videndeling i relation til minimering af arkiver. Omfanget var ca. 650 m2.

På det eksisterende domicil på Strandvejen i Hellerup, hvor PricewaterhouseCoopers revisorerafdeling hører til, udarbejdede SIGNAL en behovsafdækning og indretning af en tilbygning til det allerede eksisterende domicil.

I PricewaterhouseCoopers consultingafdeling udarbejdede SIGNAL et nyt koncept for receptionsområdet – samt forslag til New Office koncept i eksisterende arbejdsmiljøer med tilhørende supportfaciliteter/uformelle mødeområder. I den forbindelse blev der også lavet en vurdering af fremtidige domicilbehov set i relation til nye samarbejdsformer og organisationsstruktur.

    Fakta

  • KUNDE: PricewaterhouseCoopers
  • ÅRSTAL: 2002
  • YDELSER: Nyindretning // Behovsanalyse