Professionshøjskolen Metropol

Bygherrerådgivning og udarbejdelse af campusstrategi, der havde til formål, at optimere alle Professionshøjskolens fysiske rammer, så bygningerne kunne opnå en bedre ressourceudnyttelse. Samtidig ønskedes det, at de fysiske rammer befordrede til en campusstrategi, der bygger på aktivitetsbaseret studie- og læringsmiljø.Igennem workshops med studerende, undervisere og administrativt personale, udarbejdes en række mulige fremtidsscenarier for Professionshøjskolen, igennem en behovsanalyse. Fokus var, at skabe nye innovative læringsrum, integration på tværs af lokationer og fag og generelt et aktivt campus med attraktive studiemiljøer.

    Fakta

  • KUNDE: Professionshøjskolen Metropol
  • ÅRSTAL: 2012
  • YDELSER: Workshops // Behovsanalyse // Bygherrerådgivning