Rødding skole

Der var et ønske om en modernisering af Rødding Skole med baggrund i at elevtallet i 7.-9. Klasse er faldende og at specialklasserne forventes nedlagt. På den baggrund ønskede Vejen Kommune en analyse af anvendelsen af skolen og dens kapacitet, sammenholdt med de læringsmæssige og skolepolitiske visioner.
SIGNAL udarbejdede et mulighedsstudie og en analyse af, hvordan de eksisterende rammer benyttes i dag, samt et bud på hvordan eksisterende bygninger
kunne anvendes mere hensigtsmæssig, uden væsentlige ombygninger, men snarere ved hjælp af en ”Mental Ombygning”.

    Fakta

  • KUNDE: Vejen Kommune
  • ÅRSTAL : 2013
  • YDELSER: Mulighedsstudie// Analyse// Mental ombygning