Skovskolen i Nødebo

SIGNAL udarbejdede en helhedsplan, som er et strategisk pejlemærke og udpeger konkrete tiltag for de kommende års fornyelse af skolens til dels fredede bygninger, de store udendørs arealer og deres indbyrdes sammenhæng. Målsætningen var at alle arealer skal kunne bruges i et moderne lærings- og formidlingsmiljø. Processen tager afsæt i dataindsamling og registrering samt behovsafdækning via interviews, observationer, dialogmøder og en spørgeskemaundersøgelse.

    Fakta

  • KUNDE: Skovskolen / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning / Science / KU
  • ÅRSTAL: 2013
  • YDELSER: Behovsafdækning via interviews og observationer // Dialogmøder // Spørgeskemaundersøgelse