Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Biblioteksstyrelsen og fælles adm. center

Bygherrerådgivning for Slots- og ejendomsstyrelsen, og efterfølgende lejerådgivning for alle fire styrelser. Procesrådgivning og afdækning af behov og udarbejdelse af program for nyt fælles domicil for de fire styrelser. Etablering af overordnet indretningskoncept og fordeling af arealer, de enkelte styrelser imellem. Derudover detailindretning of brugerinvolvering i relation til den fælles overordnede strategi, såvel som de individuelle strategier og visioner i de enkelte styrelser.

Rådgivning ifm. indgåelse af lejekontrakt, rådgivning overfor udlejer gennem hele processen.

Efterfølgende evaluering af indretning på baggrund af spørgeskema, observation og workshops og udarbejdelse af en videnbog med anbefalinger til adfærd og guidelines til fremtidig adfærd og brug af rum ift. visionens oprindelige fokus.

    Fakta

  • KUNDE: Slots- og ejendomsstyrelsen
  • ÅRSTAL: 2005-2008
  • YDELSER: Rådgivning // Strategi- & procesdesing // Behovsafdækning // Workshops // Spaceplanning