SOSU Holbæk & SOSU Hovedsæde

SIGNAL bygherrerådgav SOSU Holbæk og SOSU Hovedsæde på følgende opgaver:

En foranalyse  ifm. relokering af SOSU Holbæk uddannelsen til nye bygninger, test fit, lejekontraktsforhandlinger, indretning, brugerinvolvering, møder med udlejer m.m. Faktuelle og kvalitative analyser der bruges som grundlag for to forskellige vækstscenarier, der begge tager udgangspunkt i aktivitetsbaserede læringsmiljøer.

En relokering af SOSU hovedsædet, afdækning af behov, forhandlinger med kommunen om alternativer, test fit og efterfølgende indretning, brugerinvolvering, inventarproces, indflytning og opfølgning.

    Fakta

  • KUNDE: SOSU Sjælland
  • ÅRSTAL: 2010-2011
  • YDELSER: Bygherrerådgivning // Brugerinvolvering // Analyser