Teknisk Skole Silkeborg

Ressourceanalyse og programmering for Ny Teknisk Skole Silkeborg. I samarbejde med direktion, styregruppe og et brugerforum på TSS og med udgangspunkt i visionen for nybyggeriet var en brugerinvolverende proces (bestyrelse, lærere, administrativt personale og elever) med til at hjælpe programmeringen af den fremtidige bygning. Ønsker og behov for nyt samspil mellem skolens rum, funktioner og brugere samt lokalsamfundet blev belyst og dannede derfor baggrund for en konkretisering af fremtidens optimale læringsmiljøer, arbejdsmiljøer og vidensmiljøer.

Projektet bestod i at kortlægge muligheder og begrænsninger for TSS’s nuværende bygninger. Der blev afhold workshops hvor brugerne blev involveret. Dette endte ud i udarbejdelsen af et program for grundlaget, konceptet, forandringsprocessen og rumprogrammet.

 

    Fakta

  • KUNDE: TSS
  • ÅRSTAL: 2013
  • YDELSER: Workshops // Program // Ressourceanalyse