Tønder kommune

Opdateringen af skolernes undervisningsmiljøer skal være afsættet for en lokal skolereform, hvor læringsrum og didaktisk praksis gives et kvalitetsløft og fremtidssikres.
SIGNAL Arkitekter giver et bud på, hvordan en sammenhængende, faseopdelt seksårs plan for de planlagte opdateringer på de fire distriktsskoler kan planlægges og faciltieres.
Dette bud kvalificeres gennem brug af bl.a. workshops, fakta og dataindsamling som f.eks. spørgeskemaundersøgelser samt kvantitative og kvalitative observationer og munder ud i en optimeringsanalyse og et mulighedsstudie som danner et solidt grundlag for den fremtidige programmering.

    Fakta

  • KUNDE: Tønder Kommune
  • ÅRSTAL: 2012 - 2013
  • YDELSER: Workshps // Survey // Rådgivning