Tønder Rådhus

Det nye Rådhus tilbygning er på ca. 3000m2 og skal rumme arbejdspladser til ca. 200 medarbejdere.
Tønder Kommune ønskede her SIGNAL’s hjælp til at indsamle et evidensgrundlag. Evidensgrundlaget som skal sikre, at der ikke bygges for mange kvadratmetre, og samtidig skabe ny indsigt i, hvordan de nuværende fysiske rammer bruges. Herunder omfanget af de forskellige arbejdsaktiviteter som bygningens indretning skal understøtte. Denne indsigt kan så holdes op mod visionerne for, hvordan man gerne vil arbejde i fremtiden for at kunne realisere de strategiske målsætninger. Denne viden er en vigtig forudsætning for at kunne lave en præcis identifikation af indsatsområder og konkretisere de indretningsdesign, der kan sikre at visioner og effektmål af rådhusbygningen opnås.

SIGNAL udarbejdede en areal – & aktivitetsanalyse, som indeholder en kortlægning af den nuværende brug af kommunens administrationsbygninger, samt en beskrivelse af medarbejdernes forskelligartede aktiviteter, når de er på kontoret. På den baggrund er der udpeget en række anbefalinger og fokusområder, som med fordel kan bringes i spil for at sikre at visionen kan blive succesfuldt implementeret – og samtidig muliggøre indførelse af flyverarbejdspladser samt en reduktion af administrationsarealet, idet der bygges mindre end der i dag anvendes på de eksisterende rådhuse.

    Fakta

  • KUNDE: Tønder Kommune
  • ÅRSTAL: 2013
  • YDELSER: Indsamle et evidensgrundlag // Areal- og aktivitetsanalyse