TRAFIKSTYRELSEN

Udarbejdelse af Idékatalog og Indretningsmanual for Trafikstyrelsens nye lokaler i Ørestaden. Behovsafdækning via fokusgruppeinterviews. Idékataloget indeholder kortlægning af problemstillinger, idéskitser, eksempelindretninger, konkrete løsningsforslag, dogmeregler for indretning, inspirationsskitser og referencer.

 

    Fakta

  • KUNDE: Trafikstyrrelsen
  • ÅRSTAL: 2012
  • YDELSER: Behovsafdækning // Indretningsrådgivning // Idékatalog