UC Syddanmark Aabenraa

UC Syddanmark har besluttet at flytte sygeplejerske uddannelsen fra Sønderborg til Aabenraa og sammenlægge denne med pædagog og socialrådgiver uddannelserne i et nyt campus, der skal danne ramme om fremtidige aktiviteter. Det er vigtigt at et nyt campus underbygger synergierne mellem de tre uddannelsesretninger samt at drift og arealer optimeres. For eksempel kan tværfaglighed og arealer optimeres gennem deling af faciliteter og fælles arealer, såsom kantine, auditorier, undervisningslokaler, bibliotek m.m.

Præprogrammeringen har til formål at kortlægge og analysere UC Syddanmark Åbenrås behov og krav til de fremtidige bygningsmæssige rammer. ”HVOR MANGE KVADRATMETRE– og HVILKE KVADRATMETRE har UC Syddanmark Åbenrå brug for i deres fremtidige rammer, for at målsætningerne og visionerne om fremtidens uddannelser kan realiseres? ”

Præprogrammeringen skal kunne udgøre et beslutnings- og forhandlingsgrundlag for UC Syddanmarks ledelse i den videre proces.

 

    Fakta

  • KUNDE: UC SYDDANMARK AABENRAA
  • ÅRSTAL: 2013-2014
  • YDELSER: RÅDGIVNING // ANALYSE