UC Syddanmark Kolding

UC Syddanmark har besluttet at bygge et nyt akademi i Kolding, der skal danne ramme om fremtidige aktiviteter. Præprogrammeringen har til formål at kortlægge og analysere UC Syddanmark Koldings behov og krav til de fremtidige bygningsmæssige rammer. ”HVOR MANGE KVADRATMETRE– og HVILKE KVADRATMETRE har UC Syddanmark Kolding brug for i deres fremtidige rammer, for at målsætningerne og visionerne om fremtidens uddannelser kan realiseres? ”

Præprogrammeringen skal kunne udgøre et beslutnings- og forhandlingsgrundlag for UC Syddanmarks ledelse i den videre proces. 

Der blev undersøgt to forskellige scenarier:

UC Syddanmark bygger for de uddannelser, der i dags udbydes i Kolding eller UC Syddanmark flytter enkelte uddannelser fra Haderslev til Kolding for at samle studerende, kunne byde på optimale bygningsfysiske rammer og befordre samarbejde og læring på tværs af uddannelser. Det blev undersøgt, hvilke potentialer der er for samtænkning af funktioner, og hvilke funktioner der skal placeres i nærheden af hinanden for at skabe rum, der understøtter de fremtidige behov på bedste vis.

Bygningen placeres desuden som direkte nabo til et planlagt nybyggeri for IBA Kolding, hvorfor det også blev undersøgt, hvilke synergier og potentiale for drifts- & arealoptimering, der kan udnyttes med fælles lokaler til f.eks. kantine, auditorier og andre arealer egnet til fælles brug.

 

    Fakta

  • KUNDE: UC SYDDANMARK KOLDING
  • ÅRSTAL: 2013-2014
  • YDELSER: RÅDGIVNING // SCENARIER