UCL – University College Lillebælt

Med afsæt i alle seks lokationer i Odense udarbejdes en campusstrategi for det fremtidige UCL. Processen forudsatte involvering af direktion, undervisere, adm. personale og studerende. Fokus i strategien var at tegne en række fremtidsscenarier for, hvordan UCL kunne udvikle sig ved henholdsvis udvikling af de seks eksisterende lokationer, samlet på to større campus og endelig ved samling af alle undervisningsaktiviteter i ét samlet campus. Derudover formulering af en række konkrete pilotprojekter der alle befordrer strategien uanset hvilken af de tre fremtidsscenarier der realiseres.

    Fakta

  • KUNDE: UCL
  • ÅRSTAL: 2010 - 2012
  • YDELSER: Procesdesign // Analyser // Workshops // Strategi // Design // Programmering // Projektering
  • :