University College Lillebælt

SIGNAL har i 2010 udarbejdet en campusstrategi for UCL, som gav et fælles sprog og referenceramme for, hvordan man ar­bejder strategisk med rum og indretning. Med udgangspunkt i strategien blev der realiseret et antal pilotprojekter, som er med til at rumme og facilitere de mange forskellige aktiviteter, der foregår på University College Lille­bælt. Vigtigt for campusstrategien har været, at det ikke kun handler om bygningerne, men især om de mennesker, der er inde i dem. At den største ombygning ikke er den fysiske, men derimod den mentale ombygning for både medarbejdere og studerende i UCL.

Som opsamling på pilotprojekterne har SIGNAL lavet en guide med en række principper og konkrete guidelines til indretning; alle med udgangspunkt i løsninger, som er  afprøvet igennem forskellige pilot­projekter og som virker for UCL.

    Fakta

  • KUNDE: UCL
  • ÅRSTAL: 2013
  • YDELSER: Pilotprojekt // Indretningsrådgivning