University College Sjælland

Lederworkshop, medarbejderworkshop, faktaindsamling og behovsanalyse – blev omsat til indretningskoncept – pædagogundervisere og sygeplejeundervisere samles i et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø.

Sammenlægningen af de to områder udgør en lille del af en større langsigtet plan som indgår i Helhedsplanen for Slagelse Kommune – rettet imod at styrke Slagelse som videns- og uddannelsesby. Som en del af den langsigtede plan ønskes på sigt etableret synergier med Syddansk Universitet som pt. er huset tæt ved UCSJ op ad Slagelse station.

Sammenflytningen af de to områder er et kulturdannende pilotprojekt i eksisterende bygningsmæssige rammer. Der skal altså ikke foretages bygningsfysiske ændringer men en mental ombygning.

 

    Fakta

  • KUNDE: University College Sjælland
  • ÅRSTAL: 2013 -
  • YDELSER: Leder- og medarbejderworkshop // Behovsanalyse // Indretningsrådgivning