Vejle Amt

Afholdelse af workshop for medarbejdere i PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning) og udarbejdelse af analyse, der viste muligheder i eksisterende bygning – der eksperimenterede med nye samarbejdsformer, fleksibilitet og aktivitetsbaserede miljøer.

Udarbejdelse af pilotprojekt for Løn- og Personale afdelingen i eks. bygning hvor der eksperimenteredes med nye samarbejdsformer, fleksibilitet og aktivitetsbaserede miljøer. Udarbejdelse af forslag til inventar og farver.

Projektet fandt sted i år 2003, dvs. før kommunalreformen i 2007.

    Fakta

  • KUNDE: Vejle Amt
  • ÅRSTAL: 2003
  • YDELSER: Workshops // Analyser // Pilotprojekt