Viborg Kommune

Gennem en organisations- og indretningsproces forberedes ledere og medarbejdere til indflytning i det nye rådhus i 2011 fra 13 eksisterende lokationer.

Organisationsprocessen indeholder en række aktiviteter som skal skabe forståelse og grobund for de forandringer der følger med det nye rådhus. Processen er struktureret i samarbejde med Viborg Kommunes HR-afdeling og kører før, under og efter indflytning.

Indretningsprocessen tager afsæt i afholdte workshops/behovsafdækning og opsamling heraf, og kobler dette til en detailindretning af rådhuset. Derudover detailindretning af alle arbejdspladser, visuelt koncept, inventarproces, indretning.

    Fakta

  • KUNDE: Viborg Kommune
  • ÅRSTAL: 2011
  • YDELSER: Rådgivning // Strategi- & procesdesign // Behovsafdækning // Workshops // Indretningsdesign