08.08.2012 SIGNAL UDVIKLER NYT BIBLIOTEKSKONCEPT

Kulturstyrelsen har valgt SIGNAL som rådgivere til at udvikle et modelprogram for fremtidens bibliotek. Programmet skal give innovative bud på, hvordan det moderne bibliotek kan bidrage til byudvikling og hvordan bibliotekets fysiske rammer kan udvikles, så de bedst muligt understøtter bibliotekernes nye rolle. Folkebibliotekernes rolle har i de seneste år ændret sig markant. Ændrede brugermønstre […]

Læs mere