23.01.2013 CBS & SIGNAL UNDERVISER I STRATEGISK BRUG AF RUM

Skærmbillede 2013-01-08 kl. 13.48.12

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL UDBYDER ET KURSUS I STRATEGISK BRUG AF RUM I SAMARBEJDE MED SIGNAL.

Den måde organisationer indretter og dimensionerer arbejdsrum på, påvirker menneskers interaktionsmønstre, jobtilfredshed og performance. Arbejdsrum har dog oftest ikke alene været en overset ressource, men også en overset forklaring på, hvorfor organisationen ikke performer godt nok. Formålet med kurset er derfor at give en grundlæggende forståelse for, hvordan arbejdsrum påvirker mennesker, og at arbejdsrum er et strategisk redskab, der bidrager til effektivitet, fleksibilitet og trivsel.

INDHOLD
Mennesker arbejder i rum, og selvom organisationer kun sjældent betragter disse rum som andet end drift- og vedligeholdelsesudgifter, viser både forskning og praksis, at indretningen og dimensioneringen af arbejdspladsens fysiske rum har stor indflydelse på menneskers adfærd, og dermed er både en vigtig ressource og redskab. Kurset fokuserer på, hvordan organisationers krav til performance understøttes af den måde organisationer indretter og dimensionerer arbejdsrum på. Kurset giver for det første en forståelse af, hvordan arbejdsrum kan skubbe og fremme adfærd og dermed performance, og hvordan organisationers anvendelse af fysiske rum har udviklet sig og ikke mindst, hvordan nye tendenser og udviklinger i den måde vi arbejder på, naturligvis også påvirker – eller bør påvirke – organisationers fysiske rum. For det andet giver kurset en grundlæggende forståelse af, hvordan mennesker og menneskers interaktion, bliver påvirket af fysiske rum. For det tredje introducerer kurset værktøjer til at forstå anvendelsen af rummet, og ikke mindst arbejde videre med rummet som en strategisk ressource. Kursets centrale temaer er:

  • Introduktion: Hvad er arbejdsrummet, og hvordan har brugen af arbejdsrum udviklet sig?
  • Påvirkning: Hvordan påvirker arbejdsrum mennesker, og ikke mindst samspillet mellem mennesker?
  • Analyse: Hvordan analyseres organisationens anvendelse af arbejdsrum, og hvordan kobles arbejdsrum og performance sammen?
  • Implementering: Hvor, og hvordan forankres organisationens strategiske anvendelse af arbejdsrum?
  • Fremtiden: Tendenser og udviklinger i arbejdsrummet, og herunder, hvordan nyere arbejdsformer giver muligheden for at arbejde på distancen, og altså ikke nødvendigvis kræver, at mennesker er fysisk samlet i en kontorbygning

UDBYTTE
Kurset giver deltagerne kompetencer til at vurdere og anvende organisationens fysiske rum som en strategisk ressource til optimering af organisatorisk performance. Konkret bliver deltagerne således i stand til at:

  • Indsamle viden om organisationens nuværende anvendelse af rum
  • Analysere og vurdere organisationens nuværende anvendelse af rum
  • Give anvisninger til, hvordan organisationen fremover strategisk kan anvende rum
  • Give anvisninger til, hvordan rum kan fremme organisationens performance

UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen afvikles over tre moduler.
Modul 1 afholdes fra tirsdag den 14. maj kl. 09.00 til onsdag den 15. maj kl. 13.00.
Modul 2 afholdes fra mandag den 19. august kl. 09.00 til tirsdag den 20. august kl. 13.
Modul 3 er en studietur, som foregår onsdag den 23. og torsdag den 24. oktober.

Undervisningen basereres på præsentation, dialog og deltagernes anvendelse af kursusmaterialet på egen organisation. På første modul introduceres værktøjer til at indsamle viden om og analysere anvendelsen af rum, og mellem modul et og to bruger deltagerne disse værktøjer på egen organisation. På modul to diskuteres forskellige tiltag til påvirkning af organisationens arbejdsrum. På studieturen på modul 3 indsamles inspiration, når vi besøger en række globale organisationer, der bevidst har arbejdet med udformning af deres arbejdsrum, så de fremmer performance, brander organisationens værdier og fokuserer på trivsel og attraktive arbejdspladser, og anvendelsen af kvadratmeter derfor er optimeret.

MÅLGRUPPE
Kursets målgruppe er ledere, konsulenter og ansatte, der i organisationen arbejder med, hvordan de fysiske rum kan anvendes til at forbedre organisationens performance, og som f.eks. er tilknyttet organisationens HR- eller Facility Management afdeling.

KURSUSTEAM
Kursusledere og undervisere: Adm. direktør Gitte Andersen, SIGNAL Arkitekter og lektor Peter Holdt Christensen, Institut for Strategi og Globalisering, CBS.

TID & STED
Modul 1, uge 20 (14. – 15. maj 2013). CBS Campus, Frederiksberg
Modul 2, uge 34 (20. – 21. august 2013). CBS Campus, Frederiksberg.
Modul 3, uge 43 (23. – 24. oktober 2013). CBS Campus, Frederiksberg, samt studietur.

PRIS
DKK 22 900 ekskl. moms.

Er I to eller flere kolleger fra samme afdeling, der deltager på samme Sommerskolekursus, har jeres virksomhed mulighed for at få 10% rabat på 2. og alle derpå følgende deltagere. Kontakt venligst Kim Pedersen for flere informationer.

TILMELDING
Seneste tilmelding er 19. april 2013. Tilmeldinger modtages efter deadline, men pladser kan ikke garanteres. Tilmeld dig her

By Signal admin.