11.11.2016 Coworking spaces – det nye inden for deleøkonomi

Ved at dele får vi alle adgang til mere. Dette gælder også inden for arbejdspladser, hvor flere og flere lejer sig ind i coworking spaces. Lejerne ønsker fleksibilitet ift. samarbejdsformer, ressourcer, lejeperiode, beliggenhed og adgang til faciliteter. Det har fået SIGNAL til at kortlægge udbuddet af coworking spaces i Danmark for at se på, hvad man kan gøre for at udnytte de traditionelle lejemål mere effektivt.

Kontorhoteller og coworking spaces vækster

Et af de mest dynamisk voksende segmenter på kontormarkedet i disse år er kontorhotellerne. Bag væksten står ændrede arbejdsformer og et vækstlag af innovative virksomheder, der sætter pris på videndeling og fleksibilitet, også hvad kontorstørrelse og opsigelse af leje angår. De mindre virksomheders ønske om øget fleksibilitet afspejler tendensen til et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor medarbejderne er mere mobile og arbejder fra flere lokationer, lokalt som globalt, og hvor kortere ansættelser som freelancer og projektmedarbejder stiger.

Derfor udvikler og tilbyder stadig flere aktører forskellige koncepter inden for kontorhoteller, og det ser ud til at være en fornuftig satsning. I en undersøgelse fra MatchOffice fra 2015 registrerer halvdelen af de adspurgte kontorhoteller stabile lejepriser, mens 20 procent endda kan fremvise stigninger i deres lejepriser.

Men det er ikke kun de konventionelle kontorhoteller, der vækster. Det samme gør de coworking spaces, der rundt omkring i verdens storbyer lægger rum og rammer til små start ups og individuelle iværksættere. I forbindelse med kortlægningen af kontorhoteller og coworking spaces var SIGNAL en tur i London og Amsterdam for også at se, hvordan husene fungerer i udlandet. Det ledte til besøg hos bl.a. WeWork og TechHub, som leverer en professionelt faciliteret ramme på flere adresser rundt omkring i verdens storbyer. I Danmark er der efter en lidt langsom start etableret en række coworking spaces, hovedsageligt i København og Århus. De driftes af danske operatører og er ikke en del af større, internationale netværk. I både Danmark og udlandet tilbydes facility management, men herudover er der typisk ansat community managers i udlandet til at understøtte og facilitere videndeling og fællesskab mellem lejerne.

Servicerede kontorer er en billigere løsning end konventionelle lejemål

At deles om faciliteterne gør bl.a., at virksomhederne kan reducere deres behov for kvadratmeter. Gennem SIGNALs arbejde med større domicilbyggerier og sammenlægning af lokationer ses blandt andet, at man ved at dele kan reducere behovet for kvadratmeter og skabe mere attraktive rammer og på den måde give adgang til mere. Ofte indeholder domicilbyggerier en række centrale fællesfaciliteter (bl.a. møderum, reception, auditorier og kantine/restaurant), der med fordel kan deles med andre virksomheder. En anden gevinst ved at dele kvadratmeter og faciliteter med andre er, at det skaber et dynamisk og spændende miljø, der både er attraktivt for medarbejderne, og som sikrer, at for eksempel en etableret virksomhed nemt kan udnytte energi og idéer hos mindre aktører.

Opfyldelse af flere forskellige behov

Der findes efterhånden mange forskellige behov. Nogle har kun brug for en arbejdsstation eller et mødelokale en gang imellem, andre har behov for at have en fast plads på et kontor og være tilknyttet et netværk, hvor man kan sparre med hinanden. Nogle har brug for et sted, der signalerer noget bestemt, og som har en bestemt målgruppe, hvilket kan være alt fra en loose og hipsteragtig ramme, som man ser hos SOHO/NOHO og Republikken, til en mere voksen og professionel ramme på en attraktiv adresse, som Rainmaking Loft og Nomad Workspace er eksempler på.

Flere store virksomheder er begyndt at bruge coworking spaces til at facilitere deres mobile ansatte. Ansatte, som rejser meget, kan med fordel benytte sig af et cowork-kontor i stedet for at arbejde på hotelværelset eller kundens kontor. Ligeledes kan det være en interessant mulighed for medarbejdere, der bor langt væk fra deres arbejdsplads, eller for projektteams, der har et pludseligt eller midlertidigt behov for at sidde sammen.

For at imødekomme medarbejdernes forventninger til både personlig og professionel fleksibilitet er virksomhederne og deres facility managers efterhånden tvunget til at tænke over, hvilken tiltrækningskraft, det arbejdsmiljø, de tilbyder, har. I fremtiden er virksomhederne nødt til at facilitere arbejdspladser, der ikke kun er effektive, men også indbydende, støttende, venlige og sjove. Og i takt med, at virksomhederne skal imødekomme medarbejdernes behov for fleksibilitet, er også udlejerne af kontorlejemålene nødt til at følge med og forny sig, hvad lejeperiode og faciliteter angår.

Referencer

MatchOffice – MatchOffice Client Survey 2015
Rapporten bygger på besvarelser fra 585 kontorhoteller i 35 lande. Undersøgelsen viser, at godt 70 procent af kontorhotellerne i år oplever den samme eller en højere udlejningsprocent sammenlignet med 2014.
Coworking Europe – Global Coworking Survey 2015
Rapporten er baseret på svar fra 830 forskellige coworking places rundt omkring i verden.
SIGNAL deskresearch og interviews, maj/juni 2016
Arbejdsfællesskaber (coworking) og deres relevans for FM
Af Juriaan van Meel og Rikke Brinkø

By Signal admin.