SERVICES

SIGNAL is a consulting firm for public and private organisations, national as well as global ones. We advise about building and rebuilding of town halls & public buildings, domiciles, office buildings, learning and teaching space, housing and health care buildings.

We have been a prime mover in carrying out several development projects and model programmes, and we have been co-financing an industrial PhD of the title “What We Talk About When We Talk About Space”.

SIGNAL is often hired as lecturers for large, public conferences and collaborates with for instance Copenhagen Business School (CBS) on courses with the theme ‘Space creates results!’ targeted at top managers.

WE OFFER SPECIALIST COMPETENCIES WITHIN 4 FIELDS

Underneath we have made a list of some of the clients we have solved consultancy tasks for and some of the research- and development projects we have taken part in. You can see our complete list of references here

WORKING

RESEARCH- AND DEVELOPMENT PROJECTS: Vision for Fremtidens Arbejdspladser i Staten (Slots- & Ejendomsstyrelsen), Energiforbrug og indemiljø i kontorer med stor rumdybde (Statens Byggeforskningsinstitut / BY og BYG)

CLIENTS: A.P. Møller Mærsk, Carlsberg, Danfoss, Dansk Industri (DI), Deloitte, Dong Energy, Microsoft, Shell, Siemens Windpower, Simcorp, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, 3F, Apotekerforeningen, Ingeniørforeningen, LO, Kommunernes Landsforening, Egedal Kommune, Københavns Kommune, Midtfyns Kommune, Syddjurs Kommune, Viorg kommune, Forbrugerstyrelsen, Kunststyrelsen, Statsbygg, Trafikstyrelsen and others.

 

LEARNING

RESEARCH- AND DEVELOPMENT PROJECTS: Modelprogram for Folkeskolen ( Erhvervs- & BYggestyrrelsen/Realdania), Strategisk brug af Studiearbejdspladser (Universitets- & Bygningsstyrelsen)

CLIENTS: Copenhagen Business School (CBS), Højskolen i Buskerud (Statsbygg), Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet (AAU), Campus Vejle, Københavns Erhvervsakademi (KEA), Professionshøjskolen Metropol), University College Lillebælt (UCL), Social- & Sundhedskolen Randers (SOSU), Teknisk Erhvervsskole Center (TEC), Gammel Hellerup Gymnasium, Borupgaardskolen (Helsingør), Korsager Skole (København), Præstmarkskolen (Hinnerup), Trekronerskole (Roskilde) and others.

LIVING

RESEARCH- AND DEVELOPMENT PROJECTS: Modelprogram for Botilbud for ældre med autisme (Sofiefonden, Landsforeningen Autisme og Realdania.), Procesværktøj til 360 graders indeklima-rigtig energirenovering af ældre etagebyggeri (Fornyelsesfonden), Energirigtig og brugerdreven bygningsfornyelse (Socialministeriet)

CLIENTS: Brabrand Boligforening, KAB, Realdania, Sjælsø, Statsbygg and others.

HEALTH

RESEARCH- AND DEVELOPMENT PROJECTS: Programme for Fremtidens optimale Hospice (Realdania), Det Ungdomsvenlige Hospital (Konference, Rigshospitalet)

CLIENTS: Dragør Kommune, Faxe Kommune, Rigshospitalet, Slagelse Psykiatriske Sygehus, SPA (Sykehusprojekterne i Akershus), Medicinsk Afdeling (Sykehuset Akershus), Leo Pharma, Widex and others.