07.09.2017 HVAD VÆLGER MILLENNIUMS – WORKPLACE FØR LØN?

I denne måned udgave af FM Update fortæller Global Head of Workspace Management & Design, Gitte Andersen om, hvordan man kan tiltrække og fastholde Millenniums, og hvordan data er en forudsætning for design af rum.

“Så kan vi ikke udskyde det længere – systematisk evidens og data på hvordan workplace design hænger tæt sammen med adfærd og performance er nu ikke længere et ’tilvalgsfag i FM skolen’, men noget alle organisationer må tage alvorligt hvis de går med ønsker om at tiltrække talent, fastholde talent og give talentet de bedste vilkår for at udøve deres talent i samskabende fællesskaber!”

FM Update henvender sig specifikt til fagfolk inden for Facilities Management og udgives af DFM.

Læs hele artiklen her: FM Update

 

By Sofie Antorini.